Studio Kultura Rozmowy

Gościem programu jest Piotr Skwieciński, autorem zbioru esejów „Kompleks Rosji”, napisanych przez na przestrzeni ostatnich kilku lat, poświęcony Rosji oraz relacjom polsko-rosyjskim, opatrzony wieloma historycznymi anegdotami.