Studio Kultura Rozmowy

Gośćmi programu są Paweł Bekanowski i Marek Radziszewski z Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. O wspaniałej tradycji Towarzystwa, które od 111 lat wykonuje muzykę chóralną, opowiadają Karolinie Skrzyńskiej. Czy muzyka chó