Studio Kultura Rozmowy

– Fotografia od samego początku nie była uznawana jako sztuka, była wskazywana jako wynalazek przez Francuską Akademię Nauk i przez długie, długie lata walczyła o to, by miano sztuki zyskać – o fotografii, jej historii i roli, jaką odgryw