Studio Kultura Rozmowy

– Twórczość jest dla mnie szerszym pojęciem. Chciałabym poruszyć ludzi, sprowokować ich do myślenia, do refleksji. Nie mam ambicji, żeby zmienić ich sposób myślenia, ale podnieść wysiłku intelektualnego – mówi wokalis