Studio Kultura Rozmowy

– Chcieliśmy wypełnić pewną lukę, którą mieliśmy na kulturalnej mapie Warszawy. Brakowało instytucji, która poświęcona byłaby fotografii, ale przede wszystkim współczesnej polskiej fotografii – mówi Olga Łacna,