Studio Kultura Rozmowy

– To jest osoba, która dopóki nie zostanie obsadzona w jakimś kontekście, to sama o ten kontekst nie będzie zabiegała. Nigdy nie pcha się na front, bo uważa, że to nie jest miejsce filozofa ani nawet człowieka – mówi