Studio Kultura Rozmowy

– Chcemy uchronić rzemieślników przed zapomnieniem, bo wydaje nam się, że mieszkańcy Warszawy trochę o nich zapomnieli – Anna Jarzębska i Marta Kwintal opowiadają o projekcie „Mapy warszawskich rzemieślników", która powstaje z inicjatywy stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.