Studio Kultura Rozmowy

– Kompozytorem przewodnim i gościem honorowym jest Zygmunt Konieczny, który obchodzi 80. urodziny. Jego utwory będę się pojawiały w wersjach orkiestrowych i w wersjach kameralnej – mówi wiolonczelistka Justyna Rekść-Raubo o