Studio Kultura Rozmowy

– Przestajemy traktować fotografię jako medium, które jest lustrem odbijającym rzeczywistość. Nie powinniśmy wierzyć we wszystko co widzimy, ale myśleć, dlaczego dane zdjęcie zostało użyte i gdzie zostało użyte – mówi Marta Szymańska, współkuratorka Fotofestiwalu w Łodzi, który w tym roku odbył się pod hasłem „Can you imagine?/ Dasz wiarę?”.