Studio Kultura Rozmowy

Rozmowy poświęcone bieżącym, żywo dyskutowanym tematom. Program przedstawiający najważniejsze postaci życia kulturalnego. Pojawiający się w nim goście opisują i pomagają zrozumieć aktualne problemy świata kultury.