Stanisław Lem

Jak przewidzieć rozwój świata i jak ma się on do rozgrywki szachowej? Na czym polega metoda scenariuszowa, a na czym delficka? Kiedy zostanie rozwinięta technika śmierci odwracalnej?