Stanisław Lem

Czy planowanie studiów to już futurologia? Dlaczego człowiek tak bardzo chce wiedzieć, co stanie się w przyszłości? I jak skończy się świat? Stanisław Lem tłumaczy, czym jest futurologia i wyjaśnia zjawisko jej ogromnego rozwoju w drugiej poło