Stanisław Lem

Czy planowanie studiów to już futurologia? Dlaczego człowiek tak bardzo chce wiedzieć, co stanie się w przyszłości? I jak skończy się świat? Stanisław Lem tłumaczy, czym jest futurologia i wyjaśnia zjawisko jej ogromnego rozwoju w drugiej połowie XX wieku. „Futurologia to taka machina, która ma rzucać światło w przyszłość wszystkich ludzi na ziemi i rozjaśniać tę przyszłość, abyśmy wiedzieli co nas może czekać (...) W praktyce futurologia opiera się granicy w swoich przepowiedniach na roku 2000."