Spotkanie ze Świętym

Ksiądz Federico Lombardii wspomina, że Jan Paweł II miał niezwykłą zdolność nawiązywania kontaktu z wiernymi. Papież jeździł wszędzie – nie tylko tam, gdzie Katolicy stanowili większość, ale też na przykład do Azerbejdżanu, gdzie była ich zdecy