Sport i sportowcy

Magazyn o tematyce sportowej, prezentujący wydarzenia sportowe z Dolnego Śląska. W tym wydaniu działalność ogniska „Sęp”, wrocławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, specjalizującego się w kulturystyce. O działalności i sukces