Sport i sportowcy

Historia i teraźniejszość Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Miasto było pierwszym uzdrowiskiem i ośrodkiem sportowym jednocześnie. Dużą popularnością cieszyły się dyscypliny zimowe jak narciarstwo, saneczkarstwo, zwłaszcza hokej na lodzie. Na lodow