Sport i sportowcy

Profilem tematycznym cyklu „Sprintem przez Polskę” jest sport i kultura fizyczna. Tematem tego odcinka są aktywni entuzjaści sportu na Dolnym Śląsku, których praca przyczynia się do krzewienia sportowych tradycji w mniejszych i wię