Spór o historię

Hitler w 1940 r. potrzebował tylko 6 tygodni, by rzucić na kolana Francję, której armia przewyższała pod niektórymi aspektami Wehrmacht. „Dziwna wojna” z 1939 r. przekształciła się w „dziwną okupację”, w czasie której elity francuskie współpracowały z Niemcami. Z okupantem kolaborowała zarówna francuska prawica, jak i lewica. Po wojnie osoby, które współpracowały z Niemcami, nie poniosły konsekwencji. Dlaczego?