Spór o historię

Mimo zawarcia traktatu ryskiego i ustalenia wschodniej granicy Polski nie ustawały akcje dywersyjne i terrorystyczne na wschodzie kraju. Formacje graniczne były bezsilne wobec uzbrojonych grup, które ze wschodu wkraczały do Polski, atakowały p