Spór o historię

Mimo zawarcia traktatu ryskiego i ustalenia wschodniej granicy Polski nie ustawały akcje dywersyjne i terrorystyczne na wschodzie kraju. Formacje graniczne były bezsilne wobec uzbrojonych grup, które ze wschodu wkraczały do Polski, atakowały posterunki policji i administracji państwowej, a także napadały na pociągi i inne obiekty. Dlatego do obrony granicy wschodniej powołana została odrębna formacja wojskowa Korpus Ochrony Pogranicza? Co wiemy o tej formacji? Jaka była skala dywersji i akcji terrorystycznych z którymi KOP się zmagał? Kim byli terroryści i na czyje zlecenie działali? Jakie były relacje KOP-u z mieszkańcami, głównie należącymi do mniejszości narodowych, wschodnich obszarów kraju? Jaką rolę odegrał KOP w czasie agresji sowieckiej w 1939 roku? Jakie były losy żołnierzy tej formacji po zajęciu wschodniej Polski przez ZSRR. Oto pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć w programie.