Spór o historię

Insurekcja Kościuszkowska sprzed 220 laty była największym powstaniem narodowym w dziejach państwa polskiego i pierwszym z trzech wielkich zrywów wolnościowych końca XVIII oraz XIX stulecia. Jak inne powstania narodowe insurekcja upadła.