Spór o historię

W grudniu 1918 roku Wielkopolska nadal formalnie znajdowała się w granicach Cesarstwa Niemieckiego. O przynależności tych ziem miała zadecydować konferencja pokojowa w Paryżu. Józef Piłsudski udzielał politycznego poparcia Wielkopolanom, ale n