Spór o historię

Polskie córki królewskie wspominane przez kronikarzy często zostawały żonami władców zaprzyjaźnionych państw, choć to nie one decydowały, komu zostanie oddana ich ręka. Świętosława została żoną szwedzkiego króla Eryka, a K