Spór o historię

Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku zamiast wolności, przyniosło Polsce zniewolenie narzucone przy milczeniu całego świata. Już konferencja Jałtańska w lutym 1945 roku pokazała, że to związek Radziecki będzie hegemonem w Europie Środkowo-Wscho