Spór o historię

Nocą 9 na 10 września 1930 roku władze polskie dokonały aresztowań grupy liczących się działaczy opozycyjnych z partii politycznego centrum i lewicy. Tak rząd Józefa Piłsudskiego rozprawił się z zagrażającym władzy blokiem partii. Aresztowaniu