Spór o historię

Chronił Żydów i krytycznie wypowiadał się o polityce rasowej III Rzeszy. Jednocześnie jego błękitna dywizja walczyła po stronie Hitlera na froncie wschodnim. Odnosił sukcesy wojskowe, ale w wojnie domowej sięgał po krwawe rozwiązania. Za jego rządów panował „biały terror”, ale kraj szybko wszedł na drogę rozwoju gospodarczego. Kim naprawdę był gen. Franco?