Spór o historię

Margrabia Aleksander Wielopolski powszechnie uważany był za rosyjskiego kolaboranta, zdrajcę sprawy narodowej, inicjatora branki, która przyspieszyła wybuch Powstania Styczniowego. Klęska powstania i późniejszy ruch pozytwistyczny stanowiły pośmiertny triumf margrabiego. Jego skomplikowana droga życiowa i dokonywane wybory polityczne będą odtąd przez dziesięciolecia stanowić zaczyn gorących dyskusji. Jak dziś historia ocenia Aleksandra Wielopolskiego? Dyskutują: prof. Janusz Odziemkowski (Uniewersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki), Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości).