Spór o historię

W latach 1942-1943 z terenów Zamojszczyzny wysiedlono ponad 100 tysięcy Polaków z blisko 300 wsi. Na ich miejsce sprowadzono Niemców z Besarabii i Ukraińców, którzy mieli żyć w pasach chroniących Niemców prze