Spór o historię

W powojennym czterdziestoleciu historycy i publicyści nie szczędzili barw czarnych i brunatnych w przedstawianiu Narodowych Sił Zbrojnych – konspiracyjnej organizacji wojskowej obozu narodowego. Zarzucano im bodaj wszystko, co możliwe – o