Spór o historię

Podczas II wojny światowej Niemcy na okupowanych terenach do administrowania podbitymi krajami korzystali z miejscowych kadr. Codzienne życie często zmuszało do choćby minimalnej współpracy z okupantem. Polacy jednak nigdy nie utworzyli, tak r