Spór o historię

Inwazja wojsk sowieckich 17 września 1939 roku na teren Polski przesądziła o losach kampanii wrześniowej. Polskie siły zbrojne utraciły zaplecze. Dowództwo i rząd Polski zmuszone zostały do szybkiego opuszczenia kraju. Wiedząc o zbliżającej się inwazji, premier Wielkiej Brytanii i premier Anglii, podczas tajnej narady, podjęli decyzję o rezygnacji z otwartej wojny ze Związkiem Sowieckim, rozpoczynając tzw. „dziwną wojnę”. Polskę postanowiono po raz kolejny wymazać z mapy Europy. Dlaczego dla polskich władz inwazja sowiecka była zaskoczeniem? Kto zawiódł: polski wywiad, dowództwo wojskowe czy politycy?