Spór o historię

Inwazja wojsk sowieckich 17 września 1939 roku na teren Polski przesądziła o losach kampanii wrześniowej. Polskie siły zbrojne utraciły zaplecze. Dowództwo i rząd Polski zmuszone zostały do szybkiego opuszczenia kraju. Wiedząc o zbliżającej si