Spór o historię

Pod koniec kwietnia 1945 r. pod Budziszynem miała miejsce niezwykle krwawa bitwa z udziałem 2. Armii Wojska Polskiego. Ze wszystkich starć po wrześniu 1939 r. tylko w Powstaniu Warszawskim zginęło więcej polskich żołnierzy, niż w tej celowo mało nagł