Spór o historię

Jak to się stało, że pod koniec XVIII w. wielkie państwo, jedno z najpotężniejszych w ówczesnej Europie, niemal bez walki zniknęło z politycznej mapy świata? Czy sprawił to zbieg okoliczności, czy archaiczny model demokracji szlacheckiej?