Spór o historię

– Jedno z najpiękniejszych miast na świecie – tak o Wilnie mówił Józef Piłsudski. Już od 1918 roku do kontroli nad Wileńszczyzną aspirowała zarówno Litwa jak i Polska. Litwini traktowali Wilno jako kolebkę swojej pańs