Spór o historię

Wyzwolenie okupowanych przez III Rzeszę państw Europy Środkowo - wschodniej nie przyniosło wolności. Polskie podziemie szybko zdało sobie sprawę, że sowiecki sojusznik naszych sojuszników, stanowi podstawowe zagrożenie dla niepodległości Polsk