Spór o historię

Powstanie Styczniowe było najbardziej romantycznym polskim powstaniem narodowym. Od początku nie miało widoków na powodzenie militarne. Z próby zwycięsko wyszły tylko imponderabilia powstańców - przekonanie, że wolność i niepodle