Spór o historię

W programie zgromadzeni w studio goście o. dr Paweł Krupa, prof. Jolanta Hoińska-Mika oraz prof. Janusz Tazbir rozmawiają o inkwizycji.