Spór o historię

W powszechnej opinii Galicja cieszyła się największą wolnością wśród trzech zaborów. Tu m.in. zaczął się czyn zbrojny Legionów Józefa Piłsudskiego. Zupełnie inaczej było w I połowie XIX wieku. Maciej Zakrocki zaprosił do d