Spór o historię

Pierwszy globalny kryzys rozpoczął się w 1929 roku, paniką na nowojorskiej giełdzie. Pękła wtedy bańka spekulacyjna na rynku akcji pociągając za sobą falę bankructw. Skutkiem politycznym było m.in. dojście Hitlera do władzy.