Spór o historię

Średniowieczem nazwano całe tysiąclecie i początkowo uznawano je wyłącznie za okres przejściowy między starożytnością i renesansem. Renesansowi myśliciele uznali, że była to epoka kryzysu intelektualnego i stagnacji. Także i w Polsce okres ten uważan