Spór o historię

W 1918 roku 1/3 obywateli odrodzonej Rzeczpospolitej była niepiśmienna. Powszechna oświata miała być jednym z kluczy do rozwoju Polski. Jak wyglądała edukacja w kraju będącym wielonarodową mozaiką, w którym każdy naród otrzymał prawo do