Spór o historię

Odrodzone w 1918 roku państwo polskie było krajem wielonarodowym. Dyskusje dotyczące kształtu II RP oraz spory narodowościowe trwały przez cały okres 20-lecia międzywojennego. Jak wyglądała wówczas sytuacja mniejszości narodowych? Dyskutują: p