Spór o historię

Habsburgowie na trwałe wpisali się do historii Polski. Jaką rolę w dziejach naszego kraju odegrali członkowie tego potężnego rodu? Dyskutują: prof. Janusz Tazbir, prof. Henryk Samsonowicz i prof. Jan Dzięgielewski.