Spór o historię

Przedwojenny polski wywiad wojskowy cieszył się mianem jednego z najlepszych na świecie. Dlaczego nie przewidział napaści Hitlera na Polskę?