Spór o historię

W listopadzie 1763 roku, kilka tygodni po śmierci króla Augusta III Sasa, prymas Władysław Łubieński zwołał sejm. Obrady – pod przewodnictwem marszałka Adama Kazimierza Czartoryskiego – rozpoczęły się 7. maja 1764 roku. Sejm obrado