Spór o historię

Działania wojenne prowadzone na terytorium pogranicza polsko-mołdawskiego i w Mołdawii zyskały miano „awantur mołdawskich”. Wojny prowadziły najpierw Korona Królestwa Polskiego z Hospodarstwem Mołdawskim o tron mołdawski. Potem Rze