Spór o historię

sezon 1 odcinek 333

Działania wojenne prowadzone na terytorium pogranicza polsko-mołdawskiego i w Mołdawii zyskały miano „awantur mołdawskich”. Wojny prowadziły najpierw Korona Królestwa Polskiego z Hospodarstwem Mołdawskim o tron mołdawski. Potem Rzeczpospolita i Turcja o wierzchność lenną i prawo do wyznaczania hospodara, następnie magnaci polscy lub tureccy na czele prywatnych armii usiłujący osadzać swoich władców w Jassach, a w końcu i Kozacy w czasach Hetmanatu. Ostatnią „awanturą mołdawską” była wojna polsko-turecka za panowania Jana III Sobieskiego.