Spór o historię

„Wieczna sromota i nienagrodzona Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona Podolska leży, a pohaniec sprosny, Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!” – pisał prawdopodobnie w 1575 roku Jan Kochanowski w „Pieśni o spustoszeniu Podo