Spór o historię

„Król w Polsce ma tyle władzy, ile da mu własna zręczność i rozum” – pisał pod koniec szesnastego wieku Giovanni Botero, włoski jezuita, historyk i pisarz polityczny epoki kontrreformacji, w dziele „Relationi universali”. Kilka lat wcześniej, podczas pierwszej wolnej elekcji, przyjęte zostały artykuły henrykowskie. Określały one prawa i obowiązki królów Rzeczypospolitej. Czym różniły się one od tych przysługujących wcześniejszym władcom dynastycznym? Jaką władzę w istocie sprawowali polscy królowie?
Goście: prof. Andrzej Rachuba, dr Przemysław Gawron, dr Jacek Kordel.