Spór o historię

Lata II Rzeczypospolitej wypełniała walka polityczna o zakres uprawnień Prezydenta. Ostatecznie, w 1935 roku zwyciężyła koncepcja silnej prezydentury, zdecydowanie górującej prerogatywami nad władzą ustawodawczą. W ramach tych uprawnień, artykuł 24. Konstytucji Kwietniowej umożliwiał prezydentowi wyznaczenie następcy. Ten właśnie zapis uratował ciągłość państwowości polskiej po napaści Niemiec i Związku Sowieckiego w 1939 roku. Przez kilkadziesiąt lat istnienia na uchodźstwie, w czasie wojny i po niej, Urząd Prezydenta RP stanowił o ciągłości demokratycznego Państwa Polskiego; inspirował, dodawał sił do przetrwania czasu okupacji, a później ery podporządkowania Związkowi Sowieckiemu. Goście: prof. Marek Kornat, prof. Grzegorz Łukomski, prof. Rafał Habielski.