Spór o historię

W połowie XVI wieku w Rzeczypospolitej toczyły się ożywione dyskusje religijne, a wśród magnatów i szlachty reformacja miała licznych zwolenników. Pojawiła się nawet idea Kościoła narodowego. Wydawać się mogło, że Kościół katolicki był w defensywie. W tym samym czasie, w 1545 roku, rozpoczął obrady sobór trydencki. Zwołany został jako odpowiedź na szerzącą się reformację i wysuwane od dawna postulaty reform wewnętrznych w Kościele katolickim. Podczas trwających do 1563 roku obrad synod odrzucił główne idee reformacji, skodyfikował dogmaty i liturgię katolicką, uporządkował dyscyplinę i strukturę wewnętrzną. Zainicjował ruch odrodzenia w Kościele, zwany później kontrreformacją. 7 sierpnia 1564 roku król Zygmunt August na sejmie w Parczewie przyjął uchwały Soboru Trydenckiego. Ale wdrażanie uchwał soborowych w Rzeczypospolitej nie zaczęło się od razu. Wkrótce reformy przyniosły pozytywne skutki: poprawił się poziom wykształcenia duchownych, powstały liczne szkoły i rozkwitła literatura katolicka. Goście: prof. Adam Wielomski, dr. Przemysław Gawron i dr. Bartłomieja Dźwigała.