Spór o historię

W czasach zaborów Kościół katolicki był instytucją wzmacniająca polską tożsamość narodową. Dawał nadzieję na przetrwanie czasu niewoli. Jakie stanowisko zajął Episkopat Polski, kiedy Rosja, Prusy i Austria dokonywały kolejnych rozbior&o