Spór o historię

Powstanie w 1918 roku Niepodległej Polski i trwające walki w obronie jej granic postawiły na porządku dziennym kwestię opieki medycznej nad żołnierzami i oficerami Wojska Polskiego. Już w pierwszych dniach listopada 1918 roku w Ministerstwie Spraw Wojskowych powołano Departament Sanitarny. Powstawały szpitale wojskowe, a w jednostkach sekcja i kompanie sanitarne. W 1919 i 1920 roku przeprowadzono obowiązkowy pobór do wojska lekarzy, felczerów i studentów medycyny. Na podstawie wydanej 1919 roku „Tymczasowej Organizacji Wojskowych Zakładów Sanitarnych” tworzona była sieć wojskowej służby zdrowia w Rzeczypospolitej. Już w połowie lat trzydziestych obejmowała ona cały kraj i wszystkie rodzaje wojsk, i była niezależna od cywilnej służby zdrowia.